Teisminis Skolų Išieškojimas

Paaiškėjus faktams, kad skolininkas negali arba nenori mokėti skolos, nesilaiko pasirašyto mokėjimo grafiko, yra galimas arba jau įvykęs įmonei priklausančio turto perleidimas tretiesiems, klientui nedelsiant siūlome pradėti teisminį skolos atgavimą nuo teismo įsakymo formos iki bankroto procedūros inicijavimo arba ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Šiuo tikslu mes bendradarbiaujame su kvalifikuotais, tačiau nebrangiais advokatais.