Teisminis Skolų Išieškojimas

Paaiškėjus faktams, kad skolininkas negali arba nenori mokėti skolos, nesilaiko pasirašyto mokėjimo grafiko, yra galimas arba jau įvykęs įmonei priklausančio turto perleidimas tretiesiems asmenims, klientui nedelsiant siūlome pradėti teisminį skolos atgavimą nuo teismo įsakymo formos iki bankroto procedūros inicijavimo arba ikiteisminio tyrimo pradėjimo.

Turėdami kvalifikuotus teisininkus ir dirbdami su profesionaliais advokatais, atstovaujame klientams visuose teismuose ir visose instancijose, parengiame visus procesinius dokumentus, konsultuojame proceso vedimo, įrodymų ir įrodynėjimo klausimais, įvertiname ginčo perspektyvas.